Odstąpienie

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i odzyskania opłaty wniesionej na rzecz przygotowania Rekomendacji, w przypadku, gdy samodzielnie znajdzie propozycję przelotu lub noclegu tańszą o co najmniej 10 procent od przygotowanej przez Serwis. Znaleziona propozycja musi być identyczna do zawartej w Rekomendacji, tj. dotyczyć tej samej trasy przelotu w tym samym czasie lub związana być z tym samym noclegiem w tym samym miejscu o tym samym czasie. Propozycja musi również aktualna i dostarczona w formie Rekomendacji wraz z hiperłączem umożliwiającym jej zakup.